อ่านนี้ก่อน

หน้านี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อบอกวัตถุประสงค์ของ blog นี้นะครับ จะได้เข้าใจตรงกัน

1. ข้อแรกเลย เนื้อหาใน blog นี้ ผมตั้งใจให้อ่าน เพื่อความรู้ ความสนุก ไม่ใช่สำหรับไป hack คนอื่น
2. เนื้อหาในนี้ ผมเขียนเองทั้งหมด ถ้าผม copy อะไรมาจะมีเขียนไว้ทั้งหมด ดังนั้นถ้าใครอยาก copy เนื้อหาในนี้ copy ไปได้เลย ขออย่างเดียวใส่ credit ให้ด้วย
3. เนื้อหาที่ผมจะเขียนใน blog นี้ ผมตั้งใจจะให้เข้าใจการทำงาน ไม่ใช่จิ้ม tool ดังนั้นจะไม่มีสอนการใช้ tool หรือโปรแกรมใดๆ (ยกเว้นโปรแกรมที่จำเป็นจริงๆ สำหรับบทความที่เป็น series) และที่หลายคนอาจจะไม่ชอบ ถ้าเป็นพวกเฉลยโจทย์ ผมอยากใช้โปรแกรมไหน หรือ tool ไหน ผมจะใช้เลย ไม่มีสอนวิธีใช้
4. เนื้อหาที่ผมเขียน หลายๆ ครั้งต้องมีการเขียนโปรแกรม และก็อีกเช่นกัน ผมอยากใช้ภาษาไหน ผมก็จะใช้ภาษานั้น เพราะผมมองว่า ถ้าเขียนเป็นภาษาหนึ่งแล้ว ก็น่าจะอ่านภาษาอื่นรู้เรื่อง ถึงแม้จะเขียนไม่เป็น
5. ขอให้มีความพยายามเยอะๆ นะครับ บางเนื้อหาต้องใช้เวลาอ่านนานหน่อย เพราะมันต้องไล่ code และคิดตามเยอะ